Motor Drive System Research Group

Staff (Main area of research interests)

NAME E-mail Research Fields
Shigeo Morimoto
[Professor]
morimoto[at]eis.osakafu-u.ac.jp Design and control of electric machines, Motion control
Masayuki Sanada
[Associate Professor]
sanada[at]eis.osakafu-u.ac.jp Motor design, Magnetic field analysis
Yukinori Inoue
[Associate Professor]
inoue[at]eis.osakafu-u.ac.jp Motor control

 

Lab’s Students in 2018

D1
Satoshi Azuma
Taichi Kawakami
Eigo Totoki
M2
Ginpei Ito
Taku Inada
Ryota Imoto
Takashi Umeda
Akihiro Ura
Marika Kobayashi
Yuuma Komaru
Keisuke Fujii
Syungo Fujiwara
Yuuto Yamamoto
M1
Atsuki Kyuuhata
Tomoya Shimokawa
Kai Shinnai
Syotaro Suefuji
Hiroki Nagasaki
Naoko Noda
Katsuhiko Minami
Shintaro Morino
B4
Kentaro Ueda
Yu Kaieda
Konoka Takemura
Yuki Nishio
Hiroki Nishimura
Yuta Nishimura
Maho Murakami
Keita Yamauchi